Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Mapy nefunkčních míst  

Homeopatické léky jsou jako „mapy“ všech přehrad. Lze najít lék , ten uvolní přehradu a špína se odplaví. Nahromaděná voda s sebou odnese spoustu trosek z přehrady i to, co se nahromadilo za ní. Je to proces eliminace toxinů, který obecně nastává po podání homeopatického léku. Poté se obnoví rovnováha. Všichni lidé, kteří žijí podél řeky, se uklidní a vrátí se k nim mír a harmonie.

 

Peter Chappell, anglický homeopat.

 

 

 

 

HOMEOPATIE

 

 Homeopatie je metoda dvě staletí stará. V současné době se léčí homeopatií polovina lidstva - je levná, účinná, nemá vedlejší účinky a je to ekologický způsob léčby. Je vhodná pro lidi, kteří hledají jinou cestu, než je klasická medicína se svými chemickými léky a jejich negativními účinky na lidské zdraví. 

Homeopatie pomáhá tam, kde selhává klasická medicína a její působení je velice široké.

 

Homeopatií lze řešit:

-  různé chronické nemoci

-  psychické potíže

-  stavy úzkosti

-  deprese

-  poruchy chování u dětí

-  dysfunkce (dysgrafie,dyslexie...)

-  neurózy

-  poruchy imunity

- různé záněty a infekce  (středouší, nosohltanu, močového měchýře...)

- gynekologické problémy (myomy, cysty, výtoky)

-  nepravidelný menstruační cyklus

-  potíže spojené s přechodem

-  neplodnost

-  migrény

-  padání vlasů

-  hormonální problémy

- neurologické problémy

-  vysoký, nízký krevní tlak

-  poruchy zažívání

-  pomočování

-  bolesti pohybového aparátu (šlachy, kosti, kosti)

-  alergické i astmatické potíže

-  akné a jiné kožní problémy

-  potíže po očkování

-  jako doplňující léčba po úrazech, operacích, problémy po anestezii,

-  potíže s laktací a různé poporodní potíže

-  potíže v dutině ústní (tvořící se zubní váčky, afty, herpes)

-  poštípání hmyzem ...

   

Mahatma Gandhi o homeopatii řekl: Je to nejnovější vytříbená metoda léčby pacientů, která je ekonomická a nenásilná. Vláda ji musí v naší zemi povzbuzovat a podporovat. Oponenti ale nenávidí existenci principů a praxe homeopatie, která skutečně léčí s mnohem větší procentuální úspěšností, než jakákoliv jiná léčebná metoda a současně je bezesporu nejbezpečnější a nejvíce ekonomická.

 

Homeopatii využívá a využívalo řada známých osobností např.: 7 papežů, Matka Tereza, anglická královská rodina aj.

 

Život v 21. století přináší mnoho nových technologií, usnadňujících život, ale život se stává rychlejší, složitější a zmatenější  a tyto aspekty způsobují, že stále více lidí trpí emočními a mentálními potížemi, stresem a citovou nerovnováhou a posléze fyzickým onemocněním. Homeopatie je holistický přístup, který se všemi těmito faktory zabývá a pomáhá zharmonizovat člověka jako celek.

 

Každý člověk ve svém nitru nese určitou citlivost i zranitelnost na určité životní téma, která vznikla buď v prenatálu, nebo během raného dětství, puberty, při životních změnách, při ztrátě blízkého člověka, majetku, postavení apod.

 

Když v průběhu života toto téma neumíme zpracovat, vyřešit a najít cestu, přichází nemoc, která reaguje na psychický stres a zároveň  se nám snaží říci, kudy máme jít, abychom se vrátili zpět na cestu, po které bychom šli jako zdraví.  Zdraví je neustále se vyvíjející proces, protože neustále v životě procházíme situacemi, kterým se musíme přizpůsobovat tak, abychom stav zdraví udrželi.

 

Obrazek

Homeopatie vychází z toho, že nemoc začíná narušením vitální síly člověka vlivem okolností a stresů, zasekne se a přestane být v rovnováze. Patologií k nám naše vitální životní síla promlouvá a upozorňuje nás, abychom pochopili že náš směr není správný. Nemoc je jako výzva, kterou bychom měli pochopit a ne ji potlačovat. Je jako překážka, kterou jestliže chceme odstranit, tak se musíme něco naučit, a pak teprve může dojít i k navrácení zdraví.

 

Jestliže je životní síla pevná  a silná, uvádí tělo do pohybu bez omezení, a pak v celém životě můžeme naplňovat svoji jedinečnou cestu a svoje poslání a nasměrování.

 

Po užití homeopatického léku dochází k přelomu v psychice člověka, který si problém uvědomí a snaží se ho sám napravit. Po psychické stránce člověk najde lépe řešení problémů, lépe pochopí některé skutečnosti, zklidní se, získá určitý nadhled a i po fyzické stránce se začne zlepšovat. Začíná mít více fyzické energie a nemoc začne ustupovat.

 

Aby mohl homeopat předepsat lék, musí být nestranným pozorovatelem, musí pochopit životní cestu klienta, musí být tolerantní i trpělivý. Musí se ptát velmi podrobně na tělesné  příznaky, co má rád a co mu dělá dobře, a naopak, co ho dráždí. Pak je potřeba život člověka rozdělit podle období (vrstev), jak se vyvíjel v čase a prostoru. Další podmínkou úspěchu předchází  velmi podrobné studium homeopatické filosofie, homeopatických zákonů a znalost homeopatických léků. Stále jsou objevovány nové, takže homeopatie je stále se vyvíjejícím uměním. Na rozdíl od klasické medicíny, která každoročně stahuje z trhu své léky, u nichž se objevují nové vedlejší účinky, homeopatie používá stejné léky už  dvě stě let.

 

Obrazek

Sedmdesát procent problémů, fyzických i psychických v dospělosti pochází z dětství (od početí až po pubertu). Z nevyřešených problémů (např. obtížný porod, privilegium sourozence, strach, stres, špatná socializace ve školce, škole, rozvod rodičů, stěhování...) na které se časem nakupí další neřešené a potlačené problémy, které se snaží člověku na psychické i fyzické úrovni sdělit, že problém nezpracoval (např. neodpustil, nesmířil se, nepochopil...) a následně neřešil.

  

Z historie

 

Nejstarší zmínka o léčbě podobným je v Bibli ve čtvrté knize Mojžíšově, verš 6-9. Tam se praví: "Hospodin dopustil na lid hady ohnivé, kteří je štípali a lidé umírali". Přišli lidé k Mojžíšovi a řekli: "Zhřešili jsme, neboť jsme mluvili proti Hospodinu a Tobě". Modlil se tedy Mojžíš za lid k Hospodinu a ten mu řekl: "Udělej hada měděného, podobného těm ohnivým, vyzdvihni ho na sochu a každý uštknutý když pohledí na něho bude žít". A tak se i stalo. Zde dosáhlo potencování  nejvyššího stupně, zde stačil pouze jediný pohled.

 

Už v pátém století před naším letopočtem napsal Hippokrates, že léčit lze dvěma způsoby:

Pomocí něčeho opačného nebo pomocí něčeho podobného. Věděl, že tělo má přirozenou schopnost obnovovat své síly a také hlásal, že kdyby měl moc vyvolat horečku, vyléčil by každou nemoc.

Jeho postřehy upadly v zapomnění na l000 let a další jeho následovník byl německý lékař Paracleus. I on propagoval myšlenku, že podobné se léčí podobným, tj. že např. jed, který vyvolává nějakou nemoc, tak ji může v malé dávce i vyléčit. I tyto postřehy zůstaly dalších 200 let nepovšimnuty. Až  Mudr. Hanemann rozvinul homeopatii jako vědu a dokázal ji aplikovat (odvozeno od řeckého slova homeo – podobný a pathos-utrpení) Je znám větou: “Neléčím nemoci, léčím člověka.“ Vyvinul i nový  způsob ředění, místo aby látku jen zamíchal, při každém ředění  ji energicky protřepal a probíhající proces nazval potencování. Zjistil, že čím více je lék naředěný a protřepaný, tím je jeho účinek větší.  Hanemannovu  teorii rozvedl dále americký homeopat Mudr. Hering, který formuloval  tři základní zákony léčby: zevnitř ven, shora dolů a v opačném pořadí.

 

Obrazek

Homeopatický lék je připravován postupným ředěním  původní substance předepsaným způsobem. Ve vodě zůstává informace o původní látce a při každém ředění  se tato informace navyšuje (kultivuje). Mudr. Emoto z Japonska porovnával nejdříve  při zmrazení krystalizaci vody, ke které byla vysílána modlitba a tato voda vytvářela krásné souměrné krystaly. Když k vodě byla vysílána slova vulgární, utvářela krystaly zdeformované. Voda, ve které byl rozpuštěn homeopatický lék vytvářela velmi krásné krystaly. Svými pokusy Dr. Emoto dokázal, že voda si pamatuje.

Obrazek

  Člověk se vyvíjel ve stovky miliónů dlouhých etapách. Je to cesta duchovního zrání, cesta od nerostů k rostlinám, od rostlin k živočichům a od živočichů k člověku. Homeopatické léky přinášejí koncentrát této životní zkušenosti. Každý z tisíců léků, které nám darovala příroda, má svoji duši, svoji základní polaritu. Tato základní osa léku představuje prvotní princip, neboli problém oddělení, ztráty kontaktu, uvíznutí ve lpění na nepodstatném, neschopnost proměny. Každá látka získaná z minerálů, rostliny nebo živočicha zachytává základní problém své úrovně bytí. Jeho úspěšné vyřešení vede k vyšším formám existence. Nic není náhodné, vše co se nám stane nám má něco říci. Dokonalé vnímání je podmíněno láskou a důvěrou, je to cesta vedoucí ke vzájemnému usmíření. Homeopatický lék je jako náš přítel, který byl v podobné situaci jako my, ale utrpením se očistil a teď nám ukazuje, kde stojíme a kudy vede cesta. Je to lék, který je nejblíže našemu vnitřnímu stavu, pomáhá nám odstranit nejen tělesné neduhy, ale také najít sama sebe. Snímá nám z očí růžové brýle, o kterých jsme neměli tušení a ukazuje nám svět takový, jaký doopravdy je. Svou láskou nás vede k pravdě, a to je krásný a vzácný cíl pro naši duši...