Jdi na obsah Jdi na menu
 


 
 
 
 
Obrazek
Všechny hlavní větve, které má mít, vyhání strom ze svého kmene hned v prvních letech. S člověkem je tomu zrovna tak.

„Na začátku záleží všecko“.

Takový význam má dětství. O smysluplnosti či prázdnotě života se rozhoduje na počátku.

 Jan Amos Komenský

 

 

70% problémů, fyzických i psychických v dospělosti pochází z dětství.

Homeopatie z velké části veškeré fyzické problémy přičítá emociálním traumatům, vycházejících z pocitu ublížení. Pokud se například určitá situace stane pro člověka (dítě) neúnosnou a nedokáže ji zpracovat.

 

Na tyto dětem nezpracované situace se časem nakupí neřešené a potlačené problémy, které se snaží člověku na psychické i fyzické úrovni sdělit, že problém nezpracoval (např. neodpustil, nesmířil se, nepochopil...) a následně neřešil. Problémy se nejčastěji nacházejí v těchto oblastech:

 

·        obtížný porod a jeho následné trauma,
·        opuštění,
·        žárlivost – narození sourozence,
·        adopce,
·        stres,
·        strach,
·        násilí,
·        špatná socializace ve školce i škole,
·        rozvod rodičů,
·        stěhování

 

Tyto problémy by mohla řešit homeopatie i kraniosakrální terapie.

 

Soužití s rodiči, kteří se sami nevyrovnali se svými traumaty a přenášejí je na dítě a mnoho dalších událostí může vést k tomu, že získává pocit, že není milováno a přijímáno a zaujme obraný a vzdorovitý postoj.

 

Rodiče si postoje a chování  vůči dětem neuvědomují – pouze se chovají tak, jak se jejich rodiče chovali k nim. Rodiče to myslí dobře, nutí dítě, aby se naučilo plavat, nutí ho ke cvičení, ke studování školy, ke které dítě nemá vztah, nebo může následovat další trauma, např. jenom štěkání a přiblížení se ohromného psa, návštěva čerta a Mikuláše,... Rodiče si se psem rozumí, i s Mikulášem, ale dítě je ohromené hrůzou. Dítě ztuhne, zkřečuje, dochází k bázlivosti a vystrašenosti. Jeho problém je psychický šok, není schopen se dále rozvíjet, nepochopí pohyb, sport, nebo i celý vědecký obor. Nastávají vady výslovnosti, koktání, problémy s koordinací pohybu a s motorikou, může dojít k celému opožděnému vývoji. Pro dítě se  stává svět zmatený, rodičům nevěří, protože jsou nevyzpytatelní a má pocit, že všichni jsou proti němu.

 

Při homeopatické léčbě musí homeopat pochopit jaké jsou motivy chování dětí, a pak je jim schopen předepsat odpovídající lék , a tím i pomoci. Pochopení individuality každého člověka je prvním předpokladem jeho rozvoje
 
 

 

Obrazek

 

 

 

Autismus

  Traumatické zážitky z raného dětství mohou souviset s autismem. Jeho projevy  rostou po celé Evropě i USA, kde se zvýšil dokonce trojnásobně.  Z výzkumů vyplynulo, že se jedná o mnoho faktorů, zvyšující toto onemocnění. Např. očkování, zhoršení životního prostředí, léky používané při potížích v těhotenství, vliv má i porod pomocí císařského řezu. Při plné narkóze, nebo při aplikaci opiátu do žíly, dítě přijímá narkotizační prostředek v plném množství prostřednictvím placenty. Matka má pocit nádherného porodu, ale dítě má zážitek špatný, má strach ze tmy a z osamění a z odloučení , rozchodu v dospělosti a vyskytují se i větší rizika závislosti na drogách. Při epidurální anestezii dítě prožije šok císařského řezu a pro mnohé je to velká zátěž. Dítě potřebuje porodní bolesti, aby mohlo přijít na svět zdravé, protože právě tyto bolesti uvolňují velké množství adrenalinu, které dítě přijímá a který je důležitý pro dozrávání plic.

 

Při epidurální anestezii (PDA) je důležité, aby matka porodní bolesti měla alespoň trochu, protože její tělo produkuje  hodně endorfiny, kortizoly, adrenalin a oxytocin a tyto hormony pak chrání dítě před bolestí. Když je matka bez bolestí, nevyrábí žádné hormony. Když dostane PDA, je na porod dítě samo a je to pro něj bolestné. Porodní bolesti jsou velký přínos pro dítě. Jestliže se aplikuje PDA hned na začátku, může se narodit dítě s poraněnou krční páteří (protože se žena nemůže hýbat a dítě navádět), může matku od sebe odstrkovat a odmítat kojení. Dítě po takovém porodu se cítí opuštěné, vnímá to jako akt zanedbávání a některé děti dokonce nemají své matky rády.

 

Z nových výzkumů vyplývá, že lidský život začíná v děloze. Dítě vnímá své okolí i matku a má k ní vztah, který ovlivňuje jeho další vývoj. Hlubinná psychosomatika vychází z toho, že co prožijeme od samého počátku, ovlivní celý náš vývoj. Jestliže je matka v těhotenství šťastná a zdravá, dá se předpokládat, že i dítě bude v pořádku. Spojení pomocí placenty a pupeční šňůry ovlivňuje  zdraví člověka, jelikož všechny  neuropeptiny  a neurotransmitery placentou prochází od matky k dítěti, takže dítě prožívá vše, co vnímá matka, jelikož na ně působí stejné hormony.

 

Neplodnost

 

Žije-li budoucí matka ve stresu a problémech, produkuje mnoho adrenalinu, který působí proti početí. Oplodněné vajíčko se nemůže uhnízdit a pokud se uhnízdí, dochází k samovolnému potratu. Ženy těhotenství řeší IVF (umělé oplodnění), kde tato metoda nepomáhá, protože stres zde hraje důležitou roli.

 

Při výzkumu kmenových buněk se zjistilo, že se během svého vývoje mění  podle prostředí, tzn. když se kmenová buňka  vstřikne do jater, stává se z ní buňka jaterní tkáně. To stejné platí o oplodnění vajíčka. Jestliže proces probíhá v těle matky, která ještě neví, že je gravidní, začne tělo vysílat pozdravné hormony (cytokiny), které vajíčko obalí a zajišťují jeho dobrý vývoj. Jestliže oplodnění probíhá uměle, tak tyto citokiny chybí a může to mít dlouhodobý vliv na zdraví dítěte.

 

Také nikotin způsobuje nedostatečné prokrvení podbřišku, což vede k obtížnějšímu otěhotnění.

 

Stres může být způsoben vztahy v rodině a dle studií bývá spojen s komplikacemi při porodu(vakumextrace, kleště, císařský řez s narkózou nebo epidurální anestézií, předčasné porody.

 

Někteří lidé s bolestmi hlavy udávají, že jejich porod probíhal vakumextrací, nebo kleštěmi. Některé děti mají psychické poruchy, strachy, noční můry, což může být následek císařského řezu.

 

Dítě, které nepláče, může být v hlubokém šoku, nebo v šoku pánevních svalů /musculus psoas/, kdy dítě sval napne, rozevře pánev aby usnadnilo průtoku krve a zajistilo si dostatek kyslíku z placenty, ale nemůže dojít k porodu, protože dítě má mít nohy uvolněné. Pak může vzniknout kýla nebo problémy s kyčlemi.

 

Při výzkumech hyperaktivních dětí byla  zjištěna  právě srdeční činnost, kdy při bušení srdce se dítě nemůže soustředit a má strach, což je mylně připisováno k poruše inteligence.Tyto problémy řeší homeopatie i kraniosakrální terapie.

 

Pro dítě je také nebezpečný nikotin, protože se dostává při kouření více krve do mozku než do končetin a také děloze se dostává méně krve a tedy i kyslíku. Může to vést k předčastnému porodu, nižší porodní váze.

 

I z muže, který kouří se během spánku z jeho kůže uvolňuje nikotin a leží-li pod stejnou pokrývkou s těhotnou ženou, pak se nikotin pupeční šňůrou dostává až k dítěti, které je pak nuceno zvýšit svoji srdeční frekvenci

 

Pokud žije matka ve stresu, nebo užívá léky, dítě svoji srdeční činnost zvyšuje a pumpuje hodně krve do placenty  a tím následně rychle do rukou a nohou, aby se této krve rychle zbavilo a ona se dostala zpět do končetin, kde působí negativně.

 

Po porodu bývají tyto děti přehnaně závislé na matce, to znamená že v děloze prožilo nějaký nedostatek a muselo  tvrdě bojovat, aby si zajistilo dostatek živin. To přetrvává v psychice i po porodu-děti chtějí být stále kojeny, jsou plačtivé a mohou mít napjaté psoasy a blokované křížové a kyčelní klouby, což může vést ke zpomalenému vývoji, může později chodit, může se vyskytnout pupeční a tříselná kýla a některé studie prokázaly zvýšení  srdečních nemocí v dospělosti

 

Napnutý musculus psoas působí problémy v pánevním dnu (průjem se zácpou), nebo v horní části těla, což  u dětí může souviset s astmatem, protože bránice je příliš vysoko, což pomocí kraniosakrální terapie lze uvolnit

 

Zdravému dítěti při spontánním porodu stoupne adrenalin na minimální dobu, koncentruje srdeční oběh a vysílá hodně krve do mozku a srdce, sníží se tlak v končetinách a přitom se chrání mozek před nedostatkem kyslíku, takže i při složitém a těžkém porodu je mozek chráněn před poškozením.Tyto děti jsou méně nemocné a obrovské množství adrenalinu jim nejenže ochraňuje mozek, ale zapne imunitní systém a pomocí něj dozrávají dětem plíce. Při císařském řezu dítě nemá zvýšený adrenalin a nepůsobí mechanismus ochrany hlavy, což je také možná příčina traumatu.

 

Děti mívají často různé bolesti břicha a čím blíže k pupku dítě ukazuje, tím je větší pravděpodobnost, že problém je psychosomatického původu, čím dále od pupku, je problém závažnější.

 

Některé děti až zvrací, což může mít původ v porodu a v odstranění pupečníku. Otto Rank uveřejnil knihu Trauma porodu, kde popisuje trauma porodu jako oddělení od matky. Od okamžiku početí je člověk schopen se něčemu učit, což se ukládá v jeho tkáních a mozku  /KST pracuje s tkáňovou pamětí / a všechny vzpomínky se ukládají do paměti.

 

U malých dětí stačí často pracovat s rodiči (nejlépe s matkou) kteří májí  své nevyřešené problémy a zdravotní stav dítěte se upraví, jelikož dítě rodičům přehrává jejich vlastní stíny.

 

Stres u dětí

 

ObrazekStres je přetrvávající příčina všech nemocí. Člověk není vybaven na dlouhodobý stres, který je celkově větší ve velkých městech. Organismus si na to nemůže zvyknout, tak to postupně ukládá dovnitř do těla, kde zkratuje, nebo ven, kde vybuchuje. Už i rychlá jízda autem ve městech je stresující. Dítě je několikanásobně citlivější k různým vjemům, i k přírodním a k přírodě všeobecně. Děti při rychlé jízdě autem zvrací, což může mít za příčinu velké množství vjemů, které nedokáže zpracovat, stresující je dlouhodobé učení, zvyšuje se agresivita.

 

U dětí stres uzavřený dovnitř vede k poruchám inteligence, nerozvíjení se, protože pro něj je bezpečné zůstat v dětství, kde nemusí nést zodpovědnost. Mozkové centrum v dětství bylo zablokováno, nerozumí vazbám, citům, empatiím, nerozlišuje živé od neživého. Vyžaduje rituály, které má vtištěné a které jsou pro něj bezpečné a jestliže se poruší, tak se bojí, že přijde chaos, který ho stresuje.

 

Homeopatie i kraniosakrální terapie je schopna pomoci citlivým dětem, které musely být hospitalizovány v nemocnici. Malé dítě nechápe, proč to tak musí být a často dochází ke stresu a zablokování se ve vývoji. Pobyt v nemocnici vyhodnotí jako, že ho rodiče nechali na pospas, když mu bylo nejhůře. Děti mají jiné vnímání času než dospělí lidí. Jedna hodina pro dítě je stejně dlouhá jako celý den.

 

Kraniosakrální terapie je schopna těmto dětem poskytnout pocit bezpečí, klidu, harmonie i porozumění, což vede následně k odbourání stresu, uvolnění rozladěné nervové soustavy a podpoří vlastní uzdravovací proces.

 

Další výsledky může přinést současně probíhající homeopatická léčba, která je schopna působit v oblasti některých nedovyvinutých mozkových center. 

H   Homeopatická léčba je vhodná:

  •      brzy po porodu u miminek např. u očních problémů, kde bývají zanesené slzní kanálky
  • u dětí špatně snášející pobyt ve školce, kde se začnou projevovat různé fyzické (angíny, laryngitýdy, chronické rýmy, časté pomočování, alergie, ekzémy, problémy po očkování) i psychické problémy (strach, uzavřenost, nespavost, poruchy řeči...)
  • žárlivost a změny chování při narození sourozence
  • problémy při nástupu do školy
  • nesoustředěnost
  • hyperaktivita
  • poruchy učení
  • růstové problémy

 

Hospitalizace

 

Homeopatická léčba je vhodná zvláště pro děti z kojeneckých ústavů, kde i sebelepší ústavní péče není schopna po psychické stránce nahradit cit a lásku matky a celé rodiny. Čím dříve se s homeopatickou léčbou začne, tím lepší mohou být výsledky.

 

Očkování

 

Některé děti, které prožily zdravé těhotenství, porod, dobu kojení, nemají s očkováním problémy. Děti, které zažily od prvopočátku nějaké trauma, po očkování mohou onemocnět.

 

Děti, které prožily trauma během těhotenství a porodu se mohou jevit jako autistické  hned od porodu.

 Na chování člověka v jakémkoliv věku může mít vliv i traumaticky prožitý porod. Toto se může projevit tím, že dítě nejde do nových věcí, zastaví se a nepřekročí bod změny. Cítí neustálé ohrožení a čeká, že ho stále někdo bude tlačit. Neprosadí se, má problém udělat změnu, protože nezažilo úspěšné zvládnutí prvního životního kroku. Trauma z porodu se naformátuje do mozku, založí se určité spoje strachu i úzkosti a v tomto režimu dítě žije dál.

Toto trauma může mít vliv i na únavu, kdy člověk má podvědomě strach z prožitého zážitku a nechce se k dané situaci nijak vracet a sám si klade překážky, které způsobují jeho vyčerpání.

Děti, postižené traumatem již při porodu, které matka psychicky podporovala a věnovala jim péči, mohou na čas vypadat bezproblémově, ale například očkováním nebo jakýkoli psychický nátlak může působit velice negativně. (Pokud jsou děti hodně citlivé, v těhotenství nastalo krvácení, nebo došlo k nouzovému císařskému řezu, neměly by se do 4 roku života očkovat). Je lépe počkat, až bude dítě celkově silnější a bude mít také silnější a vyvinutější imunitní systém.